ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

SATICI:

Ad Soyad/Ünvan :

Adres                                     :

Telefon                                  :

E-Posta                                  :

 

ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürün Cinsi/Türü    :

Ürün No:

Ürün Açıklaması  :

Ürün Marka/Modeli, Rengi:

Adedi                     :

Satış Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dahil) :

Kargo Ücreti          : Ücretsiz Kargo 

Kargo Çıkış Yeri: {İL} - Türkiye

Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi:

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

 

ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:

 

Toplam                  :

Ödeme şekli         :

Taksit Seçeneği   :

 

CAYMA HAKKI:

 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

·         Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

·         Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

·         Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

·         Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

YETKİLİ MAHKEME:

ALICI’nın her türlü şikayet ve itirazına ilişkin başvurularda ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve binbirel.com sitesinde belirtilen süre kadardır. İşbu onay süresi sona erdikten sonra ALICI cayma hakkını kullanmak istediğini sadece SATICI’ya beyan edecek, BİNBİREL’e herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

MESAFELİ SÖZLEŞME

MADDE 1- TARAFLAR

ALICI

Adı-soyadı            

Adresi                   

E-Posta                  :

Telefon                  :

 

SATICI

Adı-soyadı             :

Adresi                    :

E-Posta                  :

Telefon                  :

Şikâyetler için İrtibat Bilgisi :

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşmenin konusu, sözleşmenin 3.maddesinde özellikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ile ilgili olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşme, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu sözleşmenin tarafları, sözleşme ile birlikte, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu sözleşmenin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Binbirel E-Ticaret Ali Erhan Ersoy ve Kubilay Yıldırım ile akdetmiş oldukları binbirel.com Portalı Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerinin uygulanmasını engellemeyecektir.

MADDE 3- ÜRÜN BİLGİLERİ:

Ürünün; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Cinsi/Türü    :

Ürün No:

Ürün Açıklaması  :

Ürün Marka/Modeli, Rengi:

Adedi                     :

Satış Fiyatı (KDV ve her türlü masraf dahil) :

Kargo Ücreti          : Ücretsiz Kargo 

Kargo Çıkış Yeri: {İL} - Türkiye

Cayma Hakkında Kullanılacak Kargo Bilgisi:

Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri:

 

ALICI Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar:

 

Toplam                  :

Ödeme şekli         : Kredi Kartı

Taksit Seçeneği :

 

Teslimat Adresi   

Teslim Edilecek Kişi: 

Fatura Adresi       

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1. İşbu sözleşme tarafları ALICI ile SATICI olup işbu sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar taraflara aittir; Taraflar, işbu sözleşmenin tarafı olmayan Binbirel E-Ticaret Ali Erhan Ersoy ve Kubilay Yıldırım'ın hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. İşbu sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

4.2 ALICI, Madde 3'de belirtilen sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuduğunu ve anladığını, bu ürünün satın alınması için gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3 SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile birlikte teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 SATICI, ALICI’nın işbu sözleşmeden doğan şikâyetlerini makul bir süre ve şekilde çözüme kavuşturmak için elinden gelen çabayı gösterecektir. ALICI, her türlü şikâyetlerini ayrıca Binbirel E-Ticaret Ali Erhan Ersoy ve Kubilay Yıldırım portalı üzerinden mesaj iletmek yöntemi ile SATICI’ya yöneltebilecektir.

MADDE - 5 CAYMA HAKKI:

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

·         Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

·         Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

·         Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

·         Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

·         Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

·         Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek, sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. ALICI, geçerli süre içerisinde cayma hakkını kullanmak istediğini SATICI’ya beyan etmesi üzerine, Mesafeli Sözleşme ekinde (Ek-1) olarak yer alan örnek Cayma Hakkı Formu’nu doldurup, mesafeli sözleşmede belirtilen iletişim yöntemlerinden herhangi biri ile SATICI’ya gönderecektir.

Onay süresi; ürüne ait kargo bilgisi girildikten sonra başlar ve binbirel.com sitesinde belirtilen süre kadardır. İşbu onay süresi sona erdikten sonra ALICI cayma hakkını kullanmak istediğini sadece SATICI’ya beyan edecek, BİNBİREL’e herhangi bir bildirimde bulunmayacaktır.

Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI'ya aittir.

MADDE - 6 YETKİLİ MAHKEME:

ALICI’nın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularda ve iş bu sözleşme ile ilgili çıkabilecek diğer ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar ALICI veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

İşbu sözleşme .................................. tarihinde düzenlenmiştir.

EK-1 : Cayma Hakkı Formu Örneği

 

EK-1

Cayma Hakkı Formu Örneği

Kime: (SATICI’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

Bu form ile aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

ALICI’nın adı ve soyadı:

ALICI’nın adresi:

ALICI’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih: