1. KULLANIM KOŞULLARI

www.binbirel.com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. 

www.binbirel.com internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmaktan vazgeçiniz.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “Balkapan Cad. Ersoy HanNo:16/A Kat:1 Tahtakale Fatih İSTANBUL” adresinde mukim BİNBİREL E-TİCARET ALİ ERHAN ERSOY VE KUBİLAY YILDIRIM (bundan böyle kısaca "BİNBİREL" olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “BİNBİREL” tarafından sağlanmaktadır.

1.2. "BİNBİREL" işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve "BİNBİREL" tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır. İşbu "Kullanım Koşulları" "Üyelik Sözleşmesi"nin ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

"Portal": www.binbirel.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a ve/veya "BİNBİREL Veritabanı”na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

“İçerik”: “Portal”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“BİNBİREL Arayüzü”: Başta "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve "BİNBİREL Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "BİNBİREL"e ait olan tasarımlar içerisinde, “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

“BİNBİREL Veritabanı”: “Portal” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "BİNBİREL"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

"Üye" : www.binbirel.com “Portal”ına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

"Üyelik Sözleşmesi": “Portal” dahilinde "BİNBİREL" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "BİNBİREL" ile "Üye" arasında üyelik kayıt sürecinde "Üye"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu  kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme.

"BİNBİREL", "Üyelik Sözleşmesi"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "Üye"nin onayına sunarsa; "Üye" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. BINBIREL HİZMETLERİ

3.1. "BINBIREL" "ÜYE"ler tarafından "BINBIREL VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “SITE” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "BINBIREL VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “SITE” üzerinden "BINBIREL’’e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "BINBIREL" "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “SITE” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama sanal mağaza açma ürün ve hizmetlerini satışa sunma teklif alma ve verme satışını gerçekleştirme satış bedellerini tahsil etme "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden Örn. Kısa mesaj elektronik posta “SITE” dahilinde mesaj iletme v.b. haberleşmede bulunma gibi işlemleri “SITE” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "BİNBİREL", "Üye"lerin “Portal” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "Üye"ler tarafından “Portal” üzerinden "BİNBİREL"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “Portal” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “Portal” üzerinden "Üye"lerinin hizmetine sunmayı planlamaktadır.

3.4. "BİNBİREL", "ÜYE"lerine “Portal” dahilinde gerçekleştirdikleri işlemlere, beğenilerini yönelik “Portal” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "Üye" ve "Kullanıcı"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmayı planlamaktadır.

3.5. "BİNBİREL" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "BİNBİREL" tarafından sunulan temel hizmetler olup, bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "BİNBİREL"in yetkisi dahilindedir. "BİNBİREL" bu yetkisini dilediği biçimde kullanabilir.

4. BINBIREL SITE KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Portal” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”lar “Portal”de görüntülediği herhangi bir ilanla ilgili satın alma veya sair süreci başlatmak istediği zaman, gerekli hukuki yükümlülükleri yerine getirmekle yükümlü olacaktır. "Kullanıcı”ların ve "Üye"lerin, “Portal” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülükleri ile ilgili “BİNBİREL”in herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını “Kullanıcı” ve “Üye”ler kabul ve beyan etmektedir.

4.2. “Portal”, "Üye"ler tarafından "BİNBİREL Veritabanı"na yüklenen "İçerik"lerin "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "BİNBİREL", "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenen ilan ve "İçerik"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve "İçerik"ler dolayısıyla “BİNBİREL”in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “BİNBİREL”in hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı” ve/veya “Üye” kabul ve beyan etmektedir.

4.3. "Kullanıcı" “Portal” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "BİNBİREL" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olamayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “Portal” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "Üye"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İçerik"lerden dolayı "BİNBİREL"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "BİNBİREL" çalışanlarının, ortaklarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "BİNBİREL" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, "BİNBİREL"e “Portal” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin, ilan ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, görsel, fotoğrafların ilana ait olduğunu, ürün veya hizmetleri internet üzerinde satışa sunmak konusunda yetkili olduğunu, kullanılan fotoğraf ve içerik konusunda sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "BİNBİREL", "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler tarafından "BİNBİREL"e iletilen veya “Portal” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, “Portal” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "BİNBİREL"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "BİNBİREL", “Portal” dahilinde sunulan hizmetleri ve “Portal” dahilinde erişilen "İçerik"leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "BİNBİREL", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, "BİNBİREL"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "BİNBİREL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "BİNBİREL" tarafından yapılabilir. "BİNBİREL" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "Kullanıcı" veya "Üye"ye aittir.

4.9. "Kullanıcı"lar, “Portal” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden "Üye" veya "BİNBİREL"in amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür.

4.10. "BİNBİREL", “Portal” üzerinden "Kullanıcı" veya "Üye"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası", “Kullanım  Koşulları”  ve "Üyelik Sözleşmesi" hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, ilan içeriklerini “BİNBİREL”in reklam ve tanıtımlarında kullanabilir. "BİNBİREL" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “Portal”ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.11. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "BİNBİREL Veritabanı"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "BİNBİREL Veritabanı"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişilerin T.C.K. Mad. 243 (1)’de belirtildiği üzere bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak, “BİNBİREL”tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.12. “Portal” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "BİNBİREL Veritabanı"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "BİNBİREL Veritabanı"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişilerin T.C.K. Mad. 243 (1)’de belirtildiği üzere bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak, “BİNBİREL”tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.13. “Portal” üzerinden yayınlanan ilanların, erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İçerik"in,  "BİNBİREL Arayüzü"nün, “BİNBİREL”in müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen "BİNBİREL"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, değiştirilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde, bir iletişim ortamında ve mecralarda görüntülenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “İçerik”lere link verilmesi yasaktır.

4.14. "Portal"in bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, "Portal"in iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde "Site"ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, "Site"nin ve "Portal"deki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "BİNBİREL"in her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “BİNBİREL”, “Kullanıcı”yı veya “Üye”yi yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. “Kullanıcı” ve/veya “Üye” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “BİNBİREL”in sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.15. “Portal”de verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “BİNBİREL”in sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” ve/veya “Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “Portal” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “Portal”ın (sınırlı olmamak kaydıyla "BİNBİREL Veritabanı", "BİNBİREL Arayüzü", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır) "BİNBİREL"e ait ve/veya "BİNBİREL" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Kullanıcı"lar, "BİNBİREL" hizmetlerini, "BİNBİREL" bilgilerini ve ""BİNBİREL"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "BİNBİREL"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "BİNBİREL" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "BİNBİREL"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. İşbu "Kullanım Koşulları" dahilinde "BİNBİREL" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "BİNBİREL"; "BİNBİREL" hizmetleri, "BİNBİREL" bilgileri, "BİNBİREL" telif haklarına tabi çalışmaları, "BİNBİREL" ticari markaları, "BİNBİREL" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. SITE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"BİNBİREL", dilediğinde, tek taraflı olarak işbu "Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “Portal”da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu "Kullanım Koşulları" “Kullanıcı”nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "BİNBİREL" işbu "Kullanım Koşulları", Gizlilik Politikası ve "Üyelik Sözleşmesi”sinden herhangi birini geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep sayılan hal veya hallerde "BİNBİREL"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep", ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "BİNBİREL"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Kullanım Koşulları”ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Kullanım Koşulları" "BİNBİREL" tarafından “Portal”de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. "Kullanıcı"lar ve "Üye"ler, işbu ”Kullanım Koşulları”nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri “Portal”ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.